Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Trường Sơn du ký

Cuối cùng thì cũng thỏa mãn mong muốn được đến nơi ấy một lần trong đời.đã viết nhiều ,nhiều như kiểu làm tập làm văn ấy .Nhưng cuối cùng thì thôi .Quan trọng nhất là m đã đến đó. Thế là quá đủ